VCA certificaat online behalen

VCA heeft in Nederland geen wettelijke grondlegging maar dient wel als erkende checklist voor aannemers onderling. Het is dus niet de wet die van jouw bedrijf eist dat je volgens de VCA-norm werkt maar een bedrijf waar je mogelijk mee samenwerkt of in de toekomst mee wilt werken.

De meeste Nederlandse wetten kennen de regel dat je onschuldig bent tot je schuld is bewezen. Bij de Arbowet gelden andere regels. Bedrijven zijn schuldig totdat zij kunnen aantonen dat ze al het mogelijke hebben gedaan om ongevallen en onveilige situaties te voorkomen.

Een VCA-gecertificeerd bedrijf voldoet niet automatisch aan het bewijs van onschuld, maar helpt daar wel aanzienlijk in mee. Deze omgekeerde wijze van beschuldiging zorgt voor verbeterde veiligheidsomstandigheden in elk bedrijf.

Investeer vandaag nog in een VCA certificaat

De kosten van VCA-certificering bestaan uit:

De kosten van het invoeren en bijhouden van een VGM-beheerssysteem – Denk bijvoorbeeld aan de kosten van risicobeheer, opleiding en instructie, toolboxmeetings, werkplekinspecties en de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De kosten van het verkrijgen van het certificaat – De vergoeding van de certificatie-instelling en de kosten van de interne begeleiding.
De hoogte van deze kosten hangt af van:

Uw specifieke situatie – denk aan de opzet en het niveau van uw VGM-beheerssysteem, het aantal medewerkers en werklocaties en de aard van de werkzaamheden;

Het certificatieniveau waarvoor u zich wilt certificeren – VCA** stelt meer eisen dan VCA* en is dus ook duurder;

De certificatie-instelling die u inschakelt – de ene instelling is duurder dan de andere.

www.blomopleidingen.nl